Chirurgie a stomatologie

Na našem pracovišti provádíme pouze chirurgické a stomatologické zákroky, které jsou v našich možnostech jak z hlediska znalostí, vědomostí a zvládnuté techniky zákroku, tak i z hlediska technického a materiálového vybavení pracoviště. Vždy však platí, že naší snahou je dosáhnout aseptických a materiálových standardů podobných těm, které se běžně používají v humánní medicíně. 
Zákroky a pacienty nad rámec našich možností referujeme na specializová pracoviště ke konkrétním odborníkům..

Níže je uveden stručný seznam námi prováděných chirurgických výkonů: 

  • kastrace samic i samců
  • operace na zažívacím traktu
  • operace na močovém traktu
  • operace na kůži a kožních derivátech
  • operace různých typů kýly 

a také výkonů stomatologických:

  • konzultace stomatologické prevence
  • hygiena dutiny ústní – odstranění zubního kamene vždy s leštěním skloviny po zákroku
  • extrakce zubů mléčných a trvalých – nechirurgické i chirurgické
  • korektivní stomalologie a stomatochirurgie – rovnátka, plomby, náhrady