Laboratorní diagnostika

Hematologické a biochemické vyšetření krve

Rozbory krve provádíme na vlastních diagnostických přístrojích – máme kompletně vybavenou “in house” laboratoř od firmy Idexx. To nám umožňuje pružně reagovat na potřeby našich klientů, resp. jejich mazlíčků. Výsledky jsou známy do několika málo minut po odběru velmi malého množství krve. Přesnost výsledků je plně srovnatelná s výsledky prezentovanými profesionálními laboratořemi. Téměř okamžitě můžeme zahájit léčbu a zároveň průběžně kontrolovat její úspěšnost.

Vyšetření moči

Chemické vyšetření moči provádíme semikvantitativní metodou na močovém analyzátoru firmy Idexx, který je součástí naší “in house” laboratoře- tím  je zcela eliminována lidská chyba při  standardním odečtu močových proužků pouhým okem a výsledky jsou interpretovatelné jak v rámci jednoho případu, tak i mezi různými pacienty. Nedílnou součástí vyšetření močového vzorku je i močový sediment.

Vyšetření cytologických a ostatních preparátů

  • FNAB – tenkojehelná aspirační biopsie
  • krevní nátěry – nedílná součást vyšetření krve v indikovaných případech
  • otiskové preparáty, seškraby, kožní parazité
  • koprologické vyšetření – vyšetření trusu na přítomnost parazitů a jejich vývojových stadií

Specializovná vyšetření pro nás zajišťuje akreditovaná veterinární laboratoř v německém Lipsku