Preventivní veterinární medicína

Motto: Naším cílem je zvíře zdravé, nikoli zvíře uzdravené

Primární prevence

Soubor chovatelských a veterinárních opatření pro zabránění vzniku a rozvoje onemocnění. To zahrnuje celkový životní styl, pohybovou aktivitu, způsob krmení a mnoho dalšího. Cílem veterinárního lékaře na poli primární prevence by měla být stěžejně konzultační činnost pro nalezení rovnováhy mezi potřebami pacienta a jeho majitele, např. nastavení optimálního krmného režimu.

Sekundární prevence

Sekundární prevence již míří na konkrétní zdravotní problematiku a společným cílem je některým nemocem úspěšně předcházet (tady vstupuje do hry třeba výše zmíněná vakcinace a částečně také odčervení), další nemoci a třeba i vývojové vady odhalit natolik včas, aby bylo možno účinně zasáhnout již v zárodku jejich rozvoje. Sekundární prevenci lze cílit mnoha směry – druhová a plemenná příslušnost, věk pacienta, různé skupiny onemocnění (např. vektorová – nemoci přenášená např. hmyzem, cestovní onemocnění, onkologické problémy) atd.

Terciární prevence

Terciární prevenci lze také nazvat prevencí poléčebnou. Nastupuje v momentě, kdy se pacient vypořádal s nějakým onemocněním a je takzvaně již pacientem uzdraveným. Cílem terciární prevence je jednoznačně zabránit návratu onemocnění a v těch horších případech ( onkologičtí pacienti …) v maximální možné míře zpříjemnit zvířeti další život.