Vybavení pracoviště

Veškeré materiální i přístrojové vybavení na našem pracovišti je koncipováno tak, abychom určili co nejpřesnější diagnózu, nastavili a provedli adekvátní léčbu a pacientovi dopřáli maximální komfort

Špičkové laboratorní přístroje od společnosti IDEXX

 • Pro CYTE Dx – hematologický analyzátor s laserovou technologií a možností stanovení retikulocytů
 • Catalys One – biochemický analyzátor
 • Vet LAB UA – přesný močový analyzátor
 • Snap Reader – analyzátor SNAP testů

Mikroskop s kamerou a přímým přenosen na obrazovku
využíváme pro:

 • vyšetření moči
 • cytologická vyšetření
 • dermatologická vyšetření
 • parazitologická vyšetření

Woodova lampa a Cryopero

 • je nedílnou součástí dermatologických vyšetření a ošetření

Zobrazovací techniky

 • rentgenologické pracoviště je vybaveno vysokofrekvenkčním rentgenem Sedecal Neo Vet a nepřímou digitalizací obrazu iCR Chrome
 • intraorální RTG přístroj s přímou digitalizací pro komplexní a přesnou diagnostiku ve stomatologii
 • v ultarsonografické diagnostice využíváme špičkový přístroj eSaote My Lab 7 v kardiologicko abdominální konfiguraci
 • druhým ultarsonografickým přístrojem je Mindray DP 50 Vet pro rychlou a mobilní diagnostiku na hospitalizaci a v terénu

Chirurgie a intenzivní péče
operační sál je vybavem a obsluhován v tzv. humánním standardu a jsou dodržována přísná pravidla steriliy

 • anestezie vedená anesteziologem na přístroji s řízenou ventilací
 • kompletní monitoring pacienta vč. krevního tlaku
 • vysokofrekvenční bi i momopolární elektrokauter
 • chirurgická odsávačka
 • sálová infusní terapie za pomoci přesných infuzních pump
 • autokláv i horkovzdušný sterilizátor
 • kyslíkové stany a boxy s generátorem kyslíku pro všechny pacientské velikosti
 • box JIP s přívodem kyslíku a přenosným monitorem vitálních funkcí
 • infuzní terapie vždy prováděná za využití infusních pump a přesných lineárních dávkovačů
 • kamerový monitoring hospitalizovaných pacientů

Ostatní vybavení

 • monitor krevního tlaku je využívám hlavně u koček
 • infusní pupma a lineární dávkovač

Rehalibitační pomůcky vč. magnetoterapie

 • pro pooperační péči
 • pro pacienty s chronickým omenocněním pohybového aparátu
 • pro pacienty po úrazech

Kompletní stomatologické vybavení vč. speciálního vybavení pro ošetření chrupu drobných savců