Preventivní programy pro zdraví našich pacientů

Preventivní programy jsme připravili pro naše klienty v kontextu s mottem: “ Naším společným cílem je zdravý pacient, nikoli pacient uzdravený”. Jednotlivé programy jsou sestaveny  tak, aby nám pomohly v každém věku pacienta, nebo při rizikových momentech odhalit potenciálně nebezpečné stavy, umožnili nám včas zasáhnou či přijmout patřičná terapeutiká/preventivní opatření. 

Program preventivní péče o zdraví štěňat a koťat

popis:   
Edukativní program pro majitele štěňat a koťat, který si klade za cíl seznámit majitele se všemi úskalími života štěňat, koťat, mladých a rostoucích  jedinců. Majitel je informován o správné výživě, společně jsou nastavena optimální vakcinační a odčervovací schémata, vysvětleny jsou pojmy správné péče o dutinu ústní, srst a pod.. Program je rovněž zaměřen na metody správné výchovy a  poruchy chování. Důkladně probrány jsou i otázky kolem kastrace a její prospěšnosti, ale i rizicíh pro daného jedince.

Program preventivní péče o zdraví dospělých psů a koček

popis:
Pravidelný roční screening zdravotního stavu psů a koček ve středním věku pomáhá odhalit potenciální rizika možných onemocnění. 

položky balíčku:
kompletní klinické vyšetření, hematologické vyšetření, základní biochemické vyšetření krve, RTG dutiny hrudní – 2 projekce, ultrasonografické vyšetření komplexní

klientská cena balíčku: 3.800,- Kč

Program preventivní péče o zdraví stárnoucích a starých psů a koček

popis:
Stárnoucí a staří pacienti jsou jedněmi z nejčastěji se objevujících pacientů na většině veterinárních pracovišt. Pro zachování kvality života a včasné diagnostiky onemocnění jsme vypracovali “ Program preventivní péče o zdraví stárnoucích a starých psů a koček”, protože tito pacienti vyžadují speciální a specifický přístup v mnoha ohledech. Program je určen pro kočky od ukončeného desátého roku věku a psy od ukončeného osmého, resp. šestého roku věku u velkých a obřích plemen. Dále je tento program určen pro chirurgické pacienty se zvýšeným rizikem jako rozšíření “Programu rutinního předoperačního vyšetření”.

položky balíčku:
kompletní klinické vyšetření, hematologické vyšetření, komplexní biochemické vyšetření krve, biochemický profil štítné žlázy, RTG dutiny hrudní – 2 projekce, ultrasonografické vyšetření komplexní

klientská cena balíčku: 4.900,- Kč

Cestovní preventivně diagnostický profil

popis:
S rozvojem cestovního ruchu a cestování se zvířaty do různch destinací se markantě zvyšuje záchyt některých, do nedávna v našich zeměpisných šířkách, méně známých až exotických omenocnění, které potenciálně ohrožují zdraví a životy psů a koček. Právě pro tato zvířata jsme připravili “Cestovní preventivně diagnostický profil”. Ten má být nápocen při prevenci těchto nemocí, případně pro jejich včasnou diagnostiku a zahájení terapie. Je rozdělen dodvou fází. 

  1. fáze před odjezdem na dovolenou apod.. 
  2. fáze po návratu.

Ad 1) fáze  – před odjezdem

položky balíčku:
kompletní klinické vyšetření, hematologické vyšetření, aplikace vhodných antiparazitik

klientská cena balíčku: 1.000,- Kč
(cena antiparazitik není v ceně balíčku zahrnuta)

Ad 2 ) fáze  – po návratu

položky balíčku:
kompletní klinické vyšetření, hematologické vyšetření,  základní biochemické vyšetření krve,  rychlý diagnostický test DX 4 plus 

klientská cena balíčku: 3.400,- Kč

Balíček rutinního předoperačního vyšetření

popis:
Rutinní předoperační vyšetření provádíme před výkonem v anestezii nebo analgosedaci u všech pacientů bez rozdílů druhu, věku a pohlaví. Cílem tohoto vyšetření je odhalit potenciální rizika spojená se zákroky prováděmými v anestezii nebo analgosedaci. Majitel má možnost toto vyšetření odmítnout s tím, že toto je zaznamenáno v informovaném souhlasu s předpokládaným zákrokem a tíže rizik spojených s anestezií nebo analgosedací je tímto delegována na majitele.

položky balíčku:
kompletní klinické vyšetření, hematologické vyšetření, předoperační biochemické vyšetření krve, v indikovaných případech RTG dutiny hrudní a abdominální ultrasonogafické vyšetření