Preventivní veterinární programy – komplexní balíčky

Preventivní programy jsme připravili pro naše klienty v kontextu s mottem: “ Naším společným cílem je zdravý pacient, nikoli pacient uzdravený”. Jednotlivé programy jsou sestaveny  tak, aby nám pomohly v každém věku pacienta, nebo při rizikových momentech odhalit potenciálně nebezpečné stavy, umožnily nám včas zasáhnou či přijmout patřičná terapeutiká/preventivní opatření. 

Program preventivní péče o zdraví štěňat a koťat

Edukativní program pro majitele štěňat a koťat, který si klade za cíl obeznámit majitele se všemi úskalími života pediatrických jedinců. Majitel je informován o správné výživě, společně jsou nastavena optimální vakcinační a odčervovací schémata, vysvětleny jsou pojmy správné péče o dutinu ústní, srst a pod.. Program je rovněž zaměřen na metody správné výchovy a  poruchy chování. Důkladně probrány jsou i otázky kolem kastrace a její prospěšnosti, ale i rizicích pro daného jedince.

Program preventivní péče o zdraví dospělých psů a koček

Pravidelný roční screening zdravotního stavu psů a koček ve středním věku pomáhá odhalit potenciální rizika možných onemocnění.

Program preventivní péče o zdraví stárnoucích a starých psů a koček

Stárnoucí a staří pacienti jsou jedněmi z nejčastěji se objevujících pacientů na většině veterinárních pracovišt. Pro zachování kvality života a včasné diagnostiky onemocnění jsme vypracovali “ Program preventivní péče o zdraví stárnoucích a starých psů a koček”. Stárnoucí a staří pacienti vyžadují speciální a specifický přístup v mnoha ohledech. Program je určen pro kočky od ukončeného desátého roku věku a pro psy od ukončeného osmého, resp. šestého roku věku u velkých a obřích plemen. Dále je tento program určem pro chirurgické pacienty se zvýšeným rizikem jako rozšíření “Programu rutinního předoperačního vyšetření”.

Cestovní preventivně diagnostický profil

S rozvojem cestovního ruchu a cestování se zvířaty do různch destinací se markantě zvyšuje záchyt některých, do nedávna v našich zeměpisných šířkách méně známých až exotických omenocnění, které potenciálně ohrožují zdraví a životy psů a koček. Právě pro tato zvířata jsme připravili “Cestovní preventivně diagnostický profil”. Ten má být nápomocen při prevenci těchto nemocí, případně pro jejich včasnou diagnostiku a zahájení terapie. Je rozdělen dodvou fází.
1. fáze před odjezdem na zahraničí
2. fáze po návratu.

Program rutinního předoperačního vyšetření

Rutinní předoperační vyšetření provádíme před výkonem v anestezii nebo analgosedaci u všech pacientů bez rozdílů druhu, věku a pohlaví. Cílem tohoto vyšetření je odhalit potenciální rizika spojená se zákroky prováděmými v anestezii nebo analgosedaci.
Majitel má možnost toto vyšetření odmítnout s tím, že toto je zaznamenáno v informovaném souhlasu s předpokládaným zákrokem a tíže rizik spojených s anestezií nebo analgosedací je tímto delegována na majitele.

Obsah a ceny jednotlivých balíčků naleznete zde